Trouwlocaties in Haarlem

Vlakbij het strand, aan de rivier het Spaarne, ligt Haarlem met z'n vele monumentale panden en schitterende oude pleinen. U kunt er heerlijk dwalen door kleine straatjes langs historische panden van bouwmeester Lieven de Key. Er zijn bijzondere musea als het Frans Hals Museum of Teylers Museum en er zijn talloze leuke café's en restaurants.

Haarlem wordt voor het eerst genoemd in een document uit de 10e eeuw. In 1245 kreeg het stadsrechten van Willem II van Holland. Aan het eind van de middeleeuwen was Haarlem een van de belangrijkste steden van Holland geworden. In de Vroegmoderne Tijd ontwikkelde de stad zich op industrieel gebied als textielstad en op cultureel gebied als schildersstad.

Trouwen in Haarlem

Trouwen in Haarlem is mogelijk in het onder andere het stadhuis. Het gebouw werd rond 1370 gebouwd, de toren werd er in 1465 aan toegevoegd. Sinds 1388 is het in gebruik als stadhuis. Het stadhuis heeft prachtige zalen, die in verschillende stijlen zijn gedecoreerd.

Onder het stadhuis zijn kerkers welke werden gebruikt in de tijd dat het stadhuis ook dienst deed als gerechtsgebouw. Het gebouw heeft een rijke historie en is gelegen aan de Grote Markt.

Gravenzaal

Eén van de meest romantische plekken om te trouwen is de Gravenzaal, die zijn naam dankt aan de periode voordat het stadhuis werd gebouwd. Toen stond op deze plek een jachtslot van de machtige graven van Holland. Op het plein vóór het slot werden steekspelen gehouden, in het achterland genoot de adel van jachtpartijen. Het jachtslot, dat dienstdeed als militair en bestuurlijk centrum, werd in de 14e eeuw door brand verwoest.

Nu geven elk jaar honderden bruidsparen elkaar het jawoord tussen de gravenportretten, die herinneren aan deze tijd. Je betreedt de zaal via het imposante stadhuisbordes met uitzicht op de Grote Markt. De indrukwekkende kroonluchters, de gebrandschilderde ramen en de majestueuze bordestrap maken de Gravenzaal tot dé plek om te trouwen voor iedereen die dit in stijl wil doen.

Huwelijken in de Gravenzaal zijn met maximaal 65 personen. Dit is exclusief bruidspaar, ambtenaar en bode.

Librije

Aangrenzend aan het oude jachtslot van weleer bevond zich een door Floris V in 1296 gesticht dominicanenklooster. Rond 1370 werd het huidige stadhuis gebouwd. In 1596 besloot de Haarlemse vroedschap (het stadsbestuur) een Bibliotheek ‘Librije’ te stichten in dit voormalige klooster.

Destijds was de ‘Librije’ een echte wetenschapsbibliotheek. Uit het 17e-eeuwse bibliotheekreglement blijkt dat de collectie een gift van het stadsbestuur ten algemene nutte was. Liefhebbers konden voor fl. 3,- per jaar de sleutel van de Bibliotheek huren. Het College van curatoren van de Latijnse school hield toezicht, een echte bibliothecaris was er nog niet: de Bibliotheek werd beheerd door leraren van de school.

De Librije bleef nog tot 1579 bij het klooster horen, maar toen vielen de eigendommen van de kerk toe aan de stad. De Librije heeft in de eeuwen daarna verschillende functies gehad: van kantoor van het kistenmakersgilde tot school, gymnastieklokaal en rommelhok, om vanaf 1964 dienst te gaan doen als ontvangstruimte en trouwzaal.

Voor wie niet kiest voor de grandeur van de Gravenzaal, maar liever in een wat intiemere zaal het jawoord wil geven, is de Librije de perfecte omgeving om te trouwen. Vooral kleinere gezelschappen vinden in deze oude kloosterbibliotheek een sfeervolle ruimte op maat. In de maanden mei tot en met september is deze locatie ook op zaterdag geopend.

Huwelijken in de Librije zijn met maximaal 20 personen. Dit is exclusief bruidspaar, ambtenaar en bode.

Huwelijkskamer in de publiekshal

In de huwelijkskamer kunt u gratis trouwen of een partnerschap registreren op dinsdagochtend om 9.15 of om 9.30 uur. De huwelijkskamer bevindt zich op de 2e etage van de publiekshal aan de Zijlvest 39.